Giải pháp e-Learning tổng thể

Nắm bắt được nhu cầu và xu hướng thị trường, từ cuối năm 2018, Bee Group đã phát triển thêm mảng sản phẩm – dịch vụ Xây dựng Nội dung số dựa trên thế mệnh và kinh nghiệm sẵn có trong sản xuất Video ở các cấp độ đơn giản đến phức tạp.

Chúng tôi biên tập – sản xuất nội dung số, cung cấp dịch vụ số hóa bài giảng điện tử, xử lý hậu kỳ theo yêu cầu của doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức. Song song với đó, chúng tôi tư vấn triển khai giải pháp e-Learning, cung cấp giải pháp công nghệ cho các đơn vị mới bắt đầu áp dụng e-Learning trong đào tạo.

Trong thời gian qua, Bee Group vinh dự được triển khai số hóa bài giảng điện tử cho rất nhiều chuyên gia đào tạo hàng đầu Việt Nam như nhà huấn luyện sale – marketing Đặng Tú, master trainner NLP quốc tế Nguyễn Minh Trang, chuyên gia Facebook Marketing Nguyễn Đức và nhiều công ty như TopVIET, ADUCA, Sinh China…

Tin Liên quan