Biên tập & Sản xuất nội dung số

Biên tập – sản xuất nội dung số, cung cấp dịch vụ số hóa bài giảng điện tử, xử lý hậu kỳ theo yêu cầu của doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức. Bee E-Learning tư vấn triển khai giải pháp e-Learning, cung cấp giải pháp công nghệ cho các đơn vị mới bắt đầu áp dụng e-Learning trong đào tạo.

Tin Liên quan